About

Home »  About

360-trip คือที่บอกเล่าเรื่องราวที่ได้ไปพบไปเจอมา ทั้งการเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ อาหารการกินที่หลากหลาย โดยนอกจากจะเล่าแค่สิ่งที่เห็นตรงหน้า ก็จะมีมุมมองอื่นๆรอบๆ เหตุการณ์ระหว่างทาง ผู้คนท้องถิ่น ชีวิตรอบๆข้าง ให้เกิดความหลากหลาย เหมือนได้รับมุมมอง 360 องศาของเรื่องราวการเดินทางนั้นๆ

360-trip_001

“สิ่งดีๆไม่ได้พบเจออยู่ที่จุดหมายเท่านั้น ระหว่างทางที่เราจะไปถึง ก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมาย รอคอยเราอยู่เสมอ…”