Category Archives: Thaifex 2015 สิงห์ คอร์เปอเรชั่น

Home »  Thaifex 2015 สิงห์ คอร์เปอเรชั่น

งาน Thaifex 2015 ปีนี้ พบกับ “ครัวในบ้าน” ของ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น

On May 21, 2015, Posted by , In Thaifex 2015,Thaifex 2015 สิงห์ คอร์เปอเรชั่น, By ,,,, , With Comments Off on งาน Thaifex 2015 ปีนี้ พบกับ “ครัวในบ้าน” ของ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น

งาน Thaifex 2015 ปีนี้ พบกับ “ครัวในบ้าน” ของ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น งาน Thaifex 2015 ปีนี้ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น มาใน Concept “ครัวในบ้าน” โดยพัฒนาแนวทางการออกแบบบูธมาจากแนวคิด Singha, Taste of Life เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของสิงห์ สามารถเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี งาน Thaifex 2015 จึงเป็นโอกาสในการที่สิงห์จะได้แสดงภาพพจน์นี้ออกสู่ผู้บริโภค และผู้ที่มาเยี่ยมชมงานทั้งจากในประเทศและนอกประเทศ การออกแบบเป็นการนำเอาความคิดของ “ครัวในบ้าน” ที่ทันสมัยแนว Contemporary Bar & Cafe มาใช้ ทำให้บรรยากาศที่ได้มีความเป็นกันเอง ดึงดูดให้ผู้คนเดินเข้าไปเยี่ยมเยือนเพื่อจะได้ประทับใจที่ได้พบกับความหลากหลายของสินค้าของ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น นอกเหนือไปจาก เครื่องดื่มเบียร์ น้ำดื่ม และโซดาแล้วในงาน Thaifex 2015 ครั้งนี้ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมากมายเช่น อาหารสำเร็จรูป กาแฟ DVS ดอยช้าง…